Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 24/08/2015]

Mục tiêu đào tạo
1. Kiến thức
-    Được trang bị lý luận chính trị về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.
-     Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
-    Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài về khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
-    Có hiểu biết về quá trình sản xuất và tổ chức sản xuất các thiết bị, phụ tùng ôtô và xe chuyên dụng.
-    Có khả năng tính toán, thiết kế  một số hệ thống trên ô tô.
-    Có kiến thức về chẩn đoán, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô.
-    Có kiến thức về tin học văn phòng, sử dụng được một số phần mềm, có kiến thức về Anh văn và Anh văn chuyên ngành.
-    Có kiến thức về quản lý bảo trì và tổ chức lao động trong lĩnh vực ôtô, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực  ôtô.
2. Kỹ năng
-    Thực hiện được các công việc thiết kế và lập trình điều khiển một số hệ thống  ôtô.
-    Thực hiện cải tiến các hệ thống của ôtô và xe chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
- Xây dựng và chỉ đạo được qui trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống  ôtô và xe chuyên dụng.
-    Thực hiện được chức năng tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực  ôtô và xe chuyên dụng. Tham gia các công việc đào tạo và chuyển giao công nghệ.
-    Thực hiện được các công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống trên ô tô.
-    Có kỹ năng lái xe ô tô cơ bản.
3. Thái độ, hành vi
-    Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
-    Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ điện.
-    Có khả năng tham gia và thích nghi với các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội.


Đang online: 49


Số lượt truy cập: 2660231

Doanh nghiệp đối tác