Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 25/10/2017]


ThS. Bành Thị Hằng Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách:

Chuyên môn giảng dạy: Chính trị

Email: Hangtam1979@gmail.com


CN. Hồ Phước Kỳ 


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 

Chuyên môn giảng dạy: Thực tập công nhân
Email: phuocky.ho@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Thanh Tuyền


Chức vụ: Nhân viên


Trần Thị Thanh Huệ


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 

Email: 
Đang online: 58


Số lượt truy cập: 5187806

Doanh nghiệp đối tác