Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 25/10/2017]


ThS. Bành Thị Hằng Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách:

Chuyên môn giảng dạy: Chính trị

Email: Hangtam1979@gmail.com


CN. Hồ Phước Kỳ 


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 

Chuyên môn giảng dạy: Thực tập công nhân
Email: phuocky.ho@gmail.com
THCN. Nguyễn Thị Xuân Hương


Chức vụ: Nhân viênTCCN. Huỳnh Chí An


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Phòng máy

Email: huynhchian@gmail.com
Đang online: 316


Số lượt truy cập: 4887622

Doanh nghiệp đối tác