Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 19/11/2014]

Phòng Đào tạo có 1 Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng và 6 nhân viên. Nhân sự được chia ra thành 3 tổ chính là: Tuyển sinh-quản lý học tập, Kế hoạch-chương trình đào tạo, Liên kết-vừa học vừa làm. Tuy nhiên, do đặc thù của công việc rất đa dạng, nên ngoài 3 tổ chính còn có các tổ khác với thành viên đan xen.


ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: 

Chuyên môn giảng dạy: Phụ trách và chỉ đạo chungThS. Hoàng Thị Huệ


Chứcvụ: Phó trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Hóa học

Email: hoanghuegt3@yahoo.com
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thịnh


Chức vụ: Phó trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh

Chuyên môn giảng dạy: Chính trị những NLCB của CN Mac - Lênin

ĐT: 08.38750592; -111.
Giảng viên chính, ThS. Phạm Quý Cáp


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, Quản lý học tập

Chuyên môn giảng dạy: Vật lý
CN. Võ Thành Công


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

Email: thanhconggtvt3@gmail.com
KS. Nguyễn Thành Nam


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Cơ khí


CN. Trần Văn Quốc


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học tập

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

Email: quocgt3@yahoo.com.vn
Ths. Lê Thị Như Trang


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Luật học

Email: trangnhule207@yahoo.com


CN. Trần Thị Hồng

Chức vụ: Phó Ban tuyển sinh

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế

Email: hongtq81@yahoo.com


ĐẬU HỒNG QUÂN


Chức vụ: 

Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu xây dựngKTVTC. Đỗ Thị Kim Thu


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh


ThS. Trần Thanh Thắng


             
Chức vụ: Nhân viênThS. Ngô Thị Hân

             
Chức vụ:  Nhân viên
Doanh nghiệp đối tác