Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 06/03/2017]

ThS. Hoàng Thị Huệ


Chứcvụ: Trưởng phòng

Chuyên môn giảng dạy: Hóa học

Email: hoanghuegt3@yahoo.com
CN. Nguyễn Tấn Thông


Chức vụ: Tổ trưởng Tổ tuyển sinh

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

CN. Võ Thành Công


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

Email: thanhconggtvt3@gmail.com
KS. Nguyễn Thành Nam


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Cơ khí
CN. Trần Văn Quốc


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học tập

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

Email: quocgt3@yahoo.com.vn
CN. Trần Thị Hồng


Chức vụ: Phó Ban tuyển sinh

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh

Chuyên môn giảng dạy: Kinh tế

Email: hongtq81@yahoo.com
KTVTC. Đỗ Thị Kim Thu


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tuyển sinh

ThS. Trần Thanh Thắng


             
Chức vụ: Nhân viên

KS. Lê Xuân PhươngChức vụ: Nhân viên
Đang online: 101


Số lượt truy cập: 5376885

Doanh nghiệp đối tác