Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 30/08/2017]

STT TÊN TỔ CÔNG ĐOÀN TÊN TỔ TRƯỞNG
1 Tổ chức – Hành chính Đ/c Tôn Thị Hồng Thủy
2 Đào Tạo - Khoa học công nghệ Đ/c Trần Thị Hồng
3 Công tác Học sinh - Sinh viên Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến
4 Tài Chính Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng
5 Công Trình Đ/c Lê Phượng Giang
6 Xây Dựng Đ/c Đặng Thị Thuý Hằng
7 Cơ Khí Đ/c Tiêu Thị Lệ
8 Cơ bản – Cơ sở Đ/c Hoàng Đức Hạnh
9 Quản trị Mạng Đ/c Lê Thanh Phương
10 Lý luận Chính trị  Đ/c Trần Thị Cẩm Linh
11 Kinh Tế Đ/c Nguyễn Thị Hương
12 Tài Chính - Kế Toán Đ/c Phạm Thị Ánh
13 Ngoại Ngữ Đ/c Cấn Thị Thu Hà
14 Đào tạo Thực nghiệm & Cơ giới Đ/c Lê Thị Lý
15 FCM Đ/c Nguyễn Thị Thuý
16 AET  Đ/c Nguyễn Văn Dân
17 CEMET Đ/c Đặng Viết Thanh
18 Thông tin - Thư Viện Đ/c Võ Thị Hồng Nhung
19 Thanh tra - Khảo thí Đ/c Bùi Thị Linh Trang
20 Công nghệ thông tin Đ/c Lê Ngọc Châu
21 Quản trị thiết bị Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hương
22 Giáo dục thể chất Đ/c Trần Thị Ngọc

Đang online: 79


Số lượt truy cập: 4317266

Doanh nghiệp đối tác