Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 10/03/2018]

Ths. Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kế toán

CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán tiền lương, lao động.

CN. Lê Thị Thu Hiền


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán thanh toán

CN. Hà Thị Trang


Chức vụ:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ

CN. Nguyễn Thị Ly


             
Chức vụ:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán tổng hợp

CN. Lê Thị Thanh Tâm


             
Chức vụ:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:  Kế toán tài sản

Đang online: 85


Số lượt truy cập: 4506208

Doanh nghiệp đối tác