Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ GTVT - AET

[Đăng ngày: 05/03/2013]ThS. Phan Hoài Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Năm sinh: 1970

Lĩnh vực phụ trách: Trung tâm AET

Điện thoại: 0903 839 213

CN. Chu Thị Mai Loan

Chức vụ: Tr.PTH

Năm sinh: 1973

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng

Điện Thoại: 0989 969 309

CN. Bùi Văn Tuyến

Chức vụ: Tr. PTV

Năm sinh: 1986
Lĩnh vực phụ trách: Phòng Tư vấn Thiết kế

Điện Thoại: 0938 103 539


Nguyễn Văn Chương

Chức vụ: Cố vấn

Năm sinh: 1934
Lĩnh vực phụ trách: Cố vấn

Điện Thoại: 0938 103 539


CN. Lê Thị Thùy Vân

Chức vụ: Thủ quỹ

Năm sinh: 1991

Lĩnh vực phụ trách: NV Kế toán

Điện Thoại: 0938 667 587


CN. Nguyễn Văn Dân 

Chức vụ: Tr PTN
Năm sinh:1976

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý PTN

Điện Thoại: 0903 345 657


CN. Trần Anh Phong

Chức vụ: PP TN
Năm sinh: 1977

Lĩnh vực phụ trách:Quản lý PTN

Điện Thoại: 0913 835 483


CN. Nguyễn Phan Ái Hương

Chức vụ: PP TN

Năm sinh: 1978
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý PTN, Đào tạo

Điện Thoại: 0913 623 286


CN. Nguyễn Viết Nhật

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1988

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0975 890 419


CN. Hoàng Viết Sơn

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1988

Lĩnh vực phụ trách: Phòng Tư vấn Thiết kế

Điện Thoại: 0976 860 250


TC. Từ Quang Nhường

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1979
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0979 679 911


TC. Trương Thùy Kim Huyền

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1989
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0169 297 1593


TC. Vũ Minh Tiến

Chức vụ: Lái xe

Năm sinh: 1985

Lĩnh vực phụ trách: Lái xe

Điện Thoại: 0909 090 632


CN. Nguyễn Hữu Nguyên

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1989

Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0972 710 773


CN. Phan Văn Nghị

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1991

Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0979 724 861


CN. Võ Xuân Pháp

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1990

Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại:0937 747 990


CN. Nguyễn Bá Quốc Phi

Chức vụ: TNV
Năm sinh: 1992
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0169 259 0438


CN. Nguyễn Tú Ngân

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1981
Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0937 201 359


TC. Nguyễn Văn Quyền

Chức vụ: TNV
Năm sinh: 1986

Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0937 223 759


TC. Nguyễn Khánh Cương

Chức vụ: TNV
Năm sinh: 1983

Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại: 0938 646 884


CN. Đỗ Trần Chinh
Chức vụ: TNV
Năm sinh: 1991

Lĩnh vực phụ trách: TNV
Điện Thoại:0984 860 428


CN. Đỗ Bạch Kim Sơn

Chức vụ: TNV
Năm sinh: 1991
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại:0977 120 191


CN. Trần Viết Sơn

Chức vụ: TNV

Năm sinh: 1993
Lĩnh vực phụ trách: TNV

Điện Thoại: 0167 412 9464

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 128


Số lượt truy cập: 4088079

Doanh nghiệp đối tác