Giới thiệu

[Đăng ngày: 20/03/2015]


ThS. Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

Email: toanus129@yahoo.com

CN. Vũ Ngọc Linh

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Dự án, đề tài NCKH; Hợp tác quốc tế

Email: vungoclinhutc@gmail.com

Doanh nghiệp đối tác