Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 23/06/2013]

 Chức năng của phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức- Hành chính là phòng chức năng nằm trong hệ thống cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng GTVT III, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức- hành chính. Phòng có chức năng cơ bản sau:

1. Tham  mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, quy hoạch phát triển tổ chức và công tác cán bộ của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành. 

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong trường.

3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý tài sản trong toàn Trường.

 Nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT III (Ban hành kèm theo quyết định số 180/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/4/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT III), PhòngTổ chức- Hành chính có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho hiệu trưởng trong công tác tổ chức, hành chính, tuyển dụng, nâng ngạch và thi đua khen thưởng - kỷ luật; quản lý và bồi dưỡng CBVC, giải quyết các chế độ kèm theo (bảo hiểm xã hội, trợ cấp ...)

2. Kiểm tra thường xuyên và định kỳ một quý một lần đối với các trung tâm trong trường về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật.

3. Hàng năm tiến hành bổ sung hồ sơ CBVC theo quy định, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của trưởng, phó các đơn vị.

4. Đề xuất Hiệu trưởng duyệt kế hoạch mua sắm, đầu tư, sửa chữa các trang thiết bị, phương tiện của các đơn vị.  

5. Thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển phương tiện, thiết bị và các tài sản khác trong toàn trường; có kế hoạch sửa chữa thường xuyên: nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm ...

6. Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các tài sản khác trong toàn Trường. Thực hiện công tác  bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, bảo vệ vật tư, phương tiện, thiết bị và các tài sản thuộc trường (bao gồm các phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn)

7. Chỉ đạo tổ bảo vệ, đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực, bảo vệ an toàn con người và tài sản; quan hệ với các cơ quan hữu quan và công an để giữ gìn trật tư cho trường và xã hội.

8. Quản lý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh hàng ngày.

9. Thực hiện nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân (đối nội, đối ngoại), quản lý sỹ quan dự bị, bộ đội xuất ngũ, thực hiện chinh sách xã hội.

10. Thừa ủy quyền của Ban giám hiệu gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn đến cá nhân, đơn vị có quan hệ với trường.Đội ngũ nhân sự Phòng TCHC năm 2016

CÁC TIN KHÁC


Đang online: 102


Số lượt truy cập: 4941566

Doanh nghiệp đối tác