Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 01/03/2017]


Giảng viên chính, ThS. Lê Đình Thành

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách và chỉ đạo chung

Chuyên môn giảng dạy: các môn chuyên ngành Kinh tế

CN. Lê Minh Trâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng, Autocad

CN. Nguyễn Phước Hào

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: Tài chính - Kế toán

CN. Nguyễn Thị Thúy Loan

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đòan thanh niên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán

Ths. Phạm Văn Mạnh

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: các môn chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

CN. Trương Văn Thắng

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: Toán

ThS. Nguyễn An Mỹ Thịnh

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

CN. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: Kế toán

Phan Tấn Hải

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: 

Trần Thị Ngọc

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý sinh viên

Chuyên môn giảng dạy: 


Đang online: 91


Số lượt truy cập: 5187910

Doanh nghiệp đối tác