Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 16/06/2013]

1. Chức năng
Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp cho Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm trung tâm thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy ra các quyết định, nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện tại các cơ sở đảng trực thuộc.  

2. Nhiệm vụ
- Tổng hợp và đề xuất tham mưu cho Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ theo trọng tâm được xác định trong từng thời gian, hoặc phát sinh đột xuất.
- Công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, văn kiện của cấp ủy.
- Phối hợp với các đảng ủy viên thực hiện công việc liên quan.
- Thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 111


Số lượt truy cập: 1900817

Doanh nghiệp đối tác