Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 09/03/2017]

1. Nhân sự tổ môn:
  • Thạc sỹ Nguyễn Tấn Phong - Tổ trưởng
  • Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Yên - Giảng viên
  • Thạc sỹ Đỗ Cao Thục - Giảng viên
  • Thạc sỹ Đinh Lê Oanh - Giảng viên
2. Nội dung giảng dạy: 
  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô
  • Pháp luật đại cương
  • Pháp luật kinh tế
  • Nghiệp vụ hành chính văn phòng
  • Marketing căn bản

Đang online: 440


Số lượt truy cập: 4449667

Doanh nghiệp đối tác