Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 04/09/2017]


KS. Trần Văn Minh

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung các lĩnh vực Khảo thí, Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chuyên môn giảng dạy: Cơ khí máy tàu, Xây dựng cầu đường


CN. Trương Hải Tú

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: 

Chuyên môn giảng dạy: Dạy thực hành lái xe ô tô


KS. Trần Thị Nhuần

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: In sao đề thi; Giao nhận, giám sát chấm thi hết học phần tại phòng; giao điểm cho Phòng Đào tạoCNCĐ. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:  In sao đề thi; Giao nhận, giám sát chấm thi hết học phần tại phòng, giao điểm cho Phòng Đào tạoCN. Bùi Thị Linh Trang

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: In sao đề thi; Giao nhận, giám sát chấm thi hết học phần tại phòng; Tiếp nhận đơn phúc khảo; Tiếp nhận đơn phúc khảo; Tổ chức chấm phúc khảo các kỳ thi.CN. Trần Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: In sao đề thi; Giao nhận, giám sát chấm thi hết học phần tại phòng, giao điểm cho Phòng Đào tạoCN. Bùi Trúc Phương

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: In sao đề thi; Giao nhận, giám sát chấm thi hết học phần tại phòng, giao điểm cho Phòng Đào tạo


Đang online: 261


Số lượt truy cập: 4448448

Doanh nghiệp đối tác