Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.

[Đăng ngày: 28/02/2013]

[Đăng ngày: 27/02/2013]

[Đăng ngày: 27/02/2013]

[Đăng ngày: 27/02/2013]

[Đăng ngày: 26/02/2013]

[Đăng ngày: 25/02/2013]

1


Đang online: 207


Số lượt truy cập: 4640140

Doanh nghiệp đối tác