Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.

[Đăng ngày: 23/02/2014]

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013 của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III về việc về việc giao chủ nhiệm thực hiện đề tài KHCN cấp Trường và Sinh viên năm 2013. Đến nay, chủ nhiệm đề tài Phan Duy Thân và Lê Thị Thu Liễu  đã nghiêm túc thực hiện hoàn thành các nội dung được phê duyệt.
1

Đang online: 313


Số lượt truy cập: 4449538

Doanh nghiệp đối tác