Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.

[Đăng ngày: 05/09/2022]

  Nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế. Ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 522/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.  

[Đăng ngày: 23/02/2014]

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013 của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III về việc về việc giao chủ nhiệm thực hiện đề tài KHCN cấp Trường và Sinh viên năm 2013. Đến nay, chủ nhiệm đề tài Phan Duy Thân và Lê Thị Thu Liễu  đã nghiêm túc thực hiện hoàn thành các nội dung được phê duyệt.
1

Đang online: 323


Số lượt truy cập: 1020447

Doanh nghiệp đối tác