Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 03/05/2015]

Nội dung ôn tập thi hết môn môn Tin học văn phòng
Để đạt kết quả tốt môn Tin học văn phòng, sinh viên cần nắm vững các kiến thức sau:
  • Màn hình làm việc
  • Đối tượng làm việc : WorkBook, WorkSheet, Row, Column, Cell, Block
  • Các khái niệm cơ bản : Địa chỉ ô, Kiểu dữ liệu
  • Các thao tác cơ bản
  • Các thao tác định dạng
  • Quản lý File
  • Thao tác quản lý Sheet
  • Một số hàm thông dụng 
- Nhóm hàm số học
- Nhóm hàm chuỗi
- Nhóm hàm ngày tháng
- Nhóm hàm logic
- Nhóm hàm tìm kiếm


Đang online: 209


Số lượt truy cập: 1901154

Doanh nghiệp đối tác