Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo mới

[Đăng ngày: 26/02/2019]

TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRUNG ƯƠNG VI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


SỐ:  06 /TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  02  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc xem điểm rèn luyện Học kỳ I, năm học 2018-2019

            Hiện nay, Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã hoàn tất chấm điểm rèn luyện của HSSV, điểm công bố đã bao gồm điểm thưởng học tập, chuyên cần và điểm tham gia các hoạt động phong trào, điểm trừ các vi phạm học đường của HSSV, HSSV vào trang cá nhân của mình tại website http://daotao.hcmct3.edu.vn/ để xem điểm.

            Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp thông báo cho HSSV được biết.

            Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm rèn luyện, HSSV liên hệ Phòng CTSV ở cơ sở 1 để được giải đáp.

          Sau 15h00, Thứ Tư, ngày 06/3/2019, mọi thắc mắc liên quan đến điểm rèn luyện của sinh viên sẽ không được giải quyết, đặc biệt các sinh viên nằm trong diện xét học bổng cần phải xem thật kỹ vì điểm rèn luyện ảnh hưởng trực tiếp đến xếp loại học bổng của sinh viên./.

            Nơi nhận:

-          GVCN-CVHT các khoa chuyên ngành;

-          BCS các lớp, HSSV các lớp;

-         Lưu.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(đã ký)

Ths. Lê Đình Thành
Đang online: 93


Số lượt truy cập: 5187964

Doanh nghiệp đối tác