Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tổ tư vấn học tập

[Đăng ngày: 09/09/2018]

Buổi sáng:                 8h00 – 11h00

Buổi chiều:                13h30 – 16h30

Địa điểm tư vấn:       Văn phòng Khoa

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Sáng

T. Hùng

C. Hiền

T. Tài

Chiều

C. Châu, C. Hằng

C. Linh

 T. Duyên

T. Khoa

T. Tiến


Đang online: 703


Số lượt truy cập: 1551935

Doanh nghiệp đối tác