Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Văn bản

[Đăng ngày: 29/06/2013]

Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 7 (Khóa XI) của Đảng Đảng uỷ Trường CĐ GTVT III thông báo số 193/TB-ĐU-CĐ GTVT III ngày 22-11-2013 gửi các Chi bộ trực thuộc, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên về Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 7 (Khóa XI) của Đảng và Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT III năm 2013. Nội dung thông báo cụ thể trong file đính kèm.

File đính kèm: 1.ĐU- TB KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW7.doc

Thông báo mở lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng
Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT III ra thông báo số 193/TB-ĐU ngày 08 tháng 11 năm 2013 gửi  các chi bộ trực thuộc, Ban thường vụ đoàn Trường về việc mở lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng trong file đính kèm.

File đính kèm: DU - THONG BAO MO LOP BOI DUONG KET NAP DANG.doc


Đang online: 139


Số lượt truy cập: 1900866

Doanh nghiệp đối tác