Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Văn bản quy phạm pháp luật

[Đăng ngày: 09/05/2016]

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH

 Số hiệu Trích yếu nội dung   Ngày ban hành Ghi chú 
367 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV  HKI năm học 2015-2016
24/09/2015  Trường CĐ GTVT III
366 /QĐ-CĐGTVTIII
Quyết định Về việc khen thưởng HSSV đạt loại khá, giỏi trong HKII năm học 2014-2015

24/09/2015  Trường CĐ GTVT III
352 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 đợt 1 (dành cho các lớp khóa 37, 38)
17/09/2015  Trường CĐ GTVT III
353 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 1 dành cho HSSV khóa 37, 38)
17/09/2015  Trường CĐ GTVT III
297/QĐ-CĐGTVTIII Quyết định Về việc phân công công việc giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
04/08/2015  Trường CĐ GTVT III
201 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc khen thưởng HSSV đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trong HKI năm 2014 - 2015
02/06/2015  Trường CĐ GTVT III
200 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV HKII năm học 2014-2015
 02/06/2015  Trường CĐ GTVT III
146/QĐ-CĐGTVTIII  Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015
20/4/2015  Trường CĐ GTVT III
145/QĐ-CĐGTVTIII  Quyết định về việc cấp học bổng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015
20/4/2015  Trường CĐ GTVT III
18 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy  30/01/2014  Trường CĐ GTVT III
15/TB-CĐGTVTIII Thông báo về việc bố trí chỗ đỗ xe (môtô, gắn máy) của viên chức và người lao động  27/01/2014  Trường CĐ GTVT III
14
/TB-CĐGTVT III
Thông báo Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 611/QĐ-CĐGTVT III ngày 27/11/2014 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Giao thông vận tải III
 26/01/2014  Trường CĐ GTVT III
108
/QĐ-CĐGTVT III
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT III – tPublic”
 08/01/2014  Trường CĐ GTVT III
632/QĐ-CĐGTVTIII Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III năm 2014   19/12/2014  Trường CĐ GTVT III
9954/KH-BGTVT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la  14/08/2014  Bộ GTVT
2914/QĐ-BGTVT Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải  01/08/2014  Bộ GTVT
2914/QĐ-BGTVT Về việc ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải  31/07/2014  Bộ GTVT


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 Số hiệu Trích yếu nội dung   Ngày ban hành Ghi chú 
6570/BGTVT-MT Văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015
 26/5/2015  Bộ GTVT
6504/BGTVT-MT Văn bản triển khai thực hiện văn bản QPPL về quản lý chất thải, phế liệu; bảo vệ môi nguồn nước và môi trường  25/5/2015  Bộ GTVT

 Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung   Ngày ban hành Tình trạng
56/2015/NĐ-CP   Nghị định Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/06/2015
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
  Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập


28/11/2014 Hiệu lực từ ngày 01/02/2015
22/2014/TT-BGDĐT
  Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
09/7/2014 Hiệu lực từ ngày 22/8/2014
18/2014/TT-BVHTTDL   Thông tư Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
08/12/2014 Hiệu lực từ ngày 08/12/2014
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV   Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
28/11/2014 Hiệu lực từ ngày 01/02/2015
01/2015/TT-BGDĐT   Thông tư Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng
15/01/2015 Hiệu lực từ ngày 02/03/2015
06/2015/TT-BLĐTBXH   Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn.
25/02/2015 Hiệu lực từ ngày 10/4/2015
72/2014/QĐ-TTg   Quyết định Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
17/12/2014 Hiệu lực từ ngày 20/02/2015
99/2014/NĐ-CP   Nghị định Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
25/10/2014 Hiệu lực từ ngày 15/12/2014
124/2014/NĐ-CP
  Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 29/12/2014 Hiệu lực từ ngày 16/02/2015
11/2015/NĐ-CP   Nghị định Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường 31/01/2015 Hiệu lực từ ngày 01/7/2015
47/2014/TT-BGDĐT 
  Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
 31/12/2014 Hiệu lực từ ngày 31/12/2014
 653/BGTVT-TCCB  
Thực hiện chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường thuộc Bộ
 19/01/2015 Hiệu lực từ ngày 19/01/2015


Đang online: 146


Số lượt truy cập: 1901005

Doanh nghiệp đối tác