Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 28/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A; sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Sap, MS Project,.…
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 250 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Đủ kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức các môn cơ sở kỹ thuật để tiếp thu tốt kiến thức trong  ngành Xây dựng đặc biệt chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Có kiến thức an toàn lao động và chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp, vận dụng tốt trong các công tác xây dựng được giao.
2. Kỹ năng
 • Năng lực thực hành: chủ yếu là nắm vững kỹ thuật thi công và hiểu biết được thiết kế để thực hiện được việc thi công các công trình vừa và nhỏ theo đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật. Khi cần thiết có thể lập kê hoạch và điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch cho một đơn vị thích hợp.
 •  Kỹ năng thi công: tổ chức thi công và thi công các công trình xây dựng, bao gồm: lập biện pháp kỹ thuật thi công, lập tiến độ, tổ chức thi công và tính dự toán các công trình…
 • Kỹ năng thiết kế: kiểm tra khả năng chịu lực một số cấu kiện chịu uốn cơ bản như dầm, sàn.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập và làm việc. 
3. Thái độ và hành vi
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái      độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 •  Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết công việc hợp lý, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Phụ trách đội thi công, đội giám sát công trình, nhân viên kỹ thuật triển khai thiết kế, dự toán.
 • Làm việc ở các công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình hoặc các phòng ban thuộc về xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Có khả năng tự học hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành. Hoặc học tiếp các ngành trong lĩnh vực xây dựng như: cầu đường, công nghệ vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình./.

Đang online: 173


Số lượt truy cập: 2480314

Doanh nghiệp đối tác