Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 23/08/2015]

1. Kiến thức
-    Áp dụng các kiến thức đã học về tài chính doanh nghiệp, kế toán, tiền tệ ngân hàng và tín dụng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc và cuộc sống;
-    Sử dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng như kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng, quản trị tài chính doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm... vào thực tiễn công việc được giao;
-    Có khả năng chuyển đổi ngành nghề để chuyển sang làm kế toán tại các doanh nghiệp;
-    Có khả năng sử dụng các hàm trong kinh tế để tính toán, phân tích số liệu tài chính; có khả năng học và sử dụng các phần mềm giao dịch trong ngân hàng.
2.    Kỹ năng
2.1 Kỹ năng chuyên môn
-    Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
-    Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và ra quyết định trong quản trị tài chính các doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp và các tổ chức khác;
-    Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ trong các Ngân hàng;
-    Có khả năng sử dụng excel để xử lý các bài toán tài chính phục vụ cho việc quản lý tài chính;
-    Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.
2.1 Kỹ năng mềm
-    Có kỹ năng làm việc nhóm;
-    Có khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc;
-    Có kỹ năng giao tiếp tốt: bao gồm giao dịch trực tiếp, qua điện thoại và email, kỹ năng thuyết trình;
-    Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Office và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn;
-    Có thể sử dụng Internet và các thiết bị văn phòng.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
-    Có nhận thức đúng về tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa;
-    Chấp hành tốt chính sách của Nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật;
-    Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả;
-    Tác phong làm việc hiện đại, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình;
-    Có tính trung thực, khách quan và đoàn kết với mọi người;
-    Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm công việc.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-    Nhân viên tài chính: Có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán... và các tổ chức khác, phụ trách các công việc như quản lý tài sản của đơn vị; quản trị các hoạt động tín dụng, đầu tư, thanh toán, .....
-   Nhân viên ngân hàng: có thể làm giao dịch viên, kế toán viên hoặc nhân viên tín dụng tại các tổ chức ngân hàng, tín dụng;
-    Nhân viên phân tích và tư vấn tài chính: Có khả năng làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, phòng tài chính kế toán của các doanh nghiệp, đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn tài chính như đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng để ra quyết định về đầu tư, thuế, bảo hiểm;
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu về tài chính, ngân hàng trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn; hoặc đảm nhận những công việc chuyên môn về tài chính – ngân hàng tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các định chế tài chính và các tổ chức khác.

Đang online: 105


Số lượt truy cập: 1300769

Doanh nghiệp đối tác