Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 14/09/2015]

I. Vị trí việc làm và cơ hội học tập chuyên ngành Kế toán (hệ Chính quy)
1. Vị trí việc làm:

   - Kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp: Tại các công ty Nhà nước hoạt động theo Luật DNNN; các công ty Nhà nước, các tổ chức hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp;…)
   - Kế toán trưởng: Điều kiện kèm theo: có chứng chỉ kế toán trưởng, ít nhất hai – ba năm kinh nghiệm thực tế.
   - Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán viên nội bộ: Tại các công ty kiểm toán hoặc những công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ.
   - Cán bộ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.
2. Cơ hội nâng cao trình độ: Được liên thông đại học tại tất cả các trường đại học trên cả nước thuộc chuyên ngành:  Kế toán – kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, , có thể tham dự thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng …

II. Vị trí việc làm và cơ hội học tập chuyên ngành Tài chính ngân hàng (hệ Chính quy)
1. Vị trí việc làm:
Cụ thể sinh viên có thể đảm nhận các vị trí :
   - Giám đốc tài chính hoặc chuyên viên tài chính - kế toán tại các doanh nghiệp.
   - Chuyên viên tư vấn quản lý tài chính, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thị trường TC.
   - Chuyên viên ngân hàng và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng.
   - Chuyên viên về thuế; thẩm định dự án, tín dụng, thanh toán quốc tế; chuyên viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư ...
2. Cơ hội nâng cao trình độ: Được liên thông đại học tại tất cả các trường đại học trên cả nước thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, kế toán – kiểm toán,…

III. Vị trí việc làm và cơ hội học tập chuyên ngành Tài chính ngân hàng (hệ Cao đẳng nghề)
1. Vị trí việc làm:

- Kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp: Tại các công ty Nhà nước hoạt động theo Luật DNNN; các công ty Nhà nước, các tổ chức hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp;…)
- Kế toán trưởng: Điều kiện kèm theo: có chứng chỉ kế toán trưởng, ít nhất hai – ba năm kinh nghiệm thực tế.
- Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán viên nội bộ: Tại các công ty kiểm toán hoặc những công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Cán bộ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.
2. Cơ hội nâng cao trình độ: Được liên thông đại học tại tất cả các trường đại học trên cả nước thuộc chuyên ngành:  Kế toán – kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng …

III. Vị trí việc làm và cơ hội học tập chuyên ngành Kế toán (hệ Trung cấp)
1. Vị trí việc làm:

- Kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp: Tại các công ty Nhà nước hoạt động theo Luật DNNN; các công ty Nhà nước, các tổ chức hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp;…)
- Kế toán trưởng: Điều kiện kèm theo: có chứng chỉ kế toán trưởng, ít nhất hai – ba năm kinh nghiệm thực tế.
- Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán viên nội bộ: Tại các công ty kiểm toán hoặc những công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Cán bộ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.
2. Cơ hội nâng cao trình độ: Được liên thông cao đẳng, đại học tại tất cả các trường cao đẳng, đại học trên cả nước thuộc chuyên ngành:  Kế toán – kiểm toán, có thể tham dự thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng…
Đang online: 71


Số lượt truy cập: 5187021

Doanh nghiệp đối tác