Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 02/01/2018]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KHCN&QHQT

  1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác NCKH & QHQT, xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch chiến lược, phát triển Trường theo đúng quy hoạch của Nhà nước.
  2. Đề xuất Hiệu trưởng kế hoạch hợp tác NCKH với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm đưa sự nghiệp hợp tác giáo dục phát triển không ngừng để đáp ứng đòi hỏi của toàn xã hội. 
  3. Kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức hội thảo khoa học; xây dựng tập san khoa học của Trường tối thiểu một năm ra một kỳ.
  4. Xây dựng phương án đầu tư dài hạn (5-10 năm) trang thiết bị KHCN mới; hợp tác nghiên cứu ứng dụng KHCN mới phục vụ cho đào tạo trong tương lai.
  5. Hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và thế giới về: đào tạo, chuyển giao công nghệ, du học….., hợp tác với các Trung Tâm Hội Nghị Triển Lãm để giới thiệu, quảng bá về Trường.
  6. Lập kế hoạch, đăng ký đề tài NCKH hàng năm cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên và học sinh-sinh viên.
  7. Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn xây dựng các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, bài giảng, giáo trình, hồ sơ mở ngành cho các loại hình đào tạo để trình Hội đồng khoa học đào tạo Trường và Hiệu trưởng xem xét
  8.  Phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện biên dịch thông tin Website Trường.


Đang online: 193


Số lượt truy cập: 4440541

Doanh nghiệp đối tác