Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 14/09/2015]

CN. Võ Tấn Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Chuyên môn giảng dạy: Các môn chuyên ngành Kế toán

CN. Tôn Thị Hồng Thủy


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Nhân sự Bảo hiểm xã hội

CN. Nguyễn Hoàng Phương Thảo


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:  Văn thư

ThS. Nguyễn Minh Truyền


Chức vụ: Tổ trưởng Quản lý thiết bị

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý thiết bị
ThS. Nguyễn Thị Trúc Tiêu


Chức vụ: 

Lĩnh vực phụ trách: 
SC. Phạm Văn Chung


Chức vụ: Tổ phó Tổ phục vụ & lái xe

Lĩnh vực phụ trách: Lái xeCN. Đoàn Thị Ngọc Hòa


Chức vụ: Tổ trưởng Tạp vụ và Y tế

Lĩnh vực phụ trách: Y táSC.Ngô Quỳnh Phương


Chức vụ: Tổ phó tạp vụ và y tế

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụSC. Trần Thị Hoa


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụSC. Đặng Thị Nga


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: SC. Nguyễn Thị Thanh Phúc


Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1977

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ SC. Lý Thị Trinh


Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1972

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụSC. Lê Thị Huỳnh Giao


Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1983

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụSC. Phan Thị Thùy Linh


Chức vụ: Nhân viên

Năm sinh: 1980

Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụSC. Lê Hoàng Thành


Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Năm sinh: 1964

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệCNKT. Lê Văn Công


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệCNKT. Phan Mại


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ

CN. Vũ Thị Dịu


Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách:  

Email: diuvugtvt3@gmail.com
CNKT. Lê Văn Lễ


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 


SC. Cao Minh Đạo


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 


Đang online: 92


Số lượt truy cập: 5186950

Doanh nghiệp đối tác