Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 27/11/2017]


ThS. Nguyễn Viết Liên


             
Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Công nghệ thông tin

ThS. Võ Thị Hoàng Diễm


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Lập trình web

CN. Trần Thị Hạnh Mai


             
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ môn Cơ sở

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm


CN. Đặng Thị Hà


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm

CN. Trần Quốc Hùng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần cứng; Mạng máy tính

ThS. Lê Ngọc Châu


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm

CN. Cao Thị Hiền


             
Chức vụ: Giáo vụ


CN. Nguyễn Trung Ngân


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Hệ thống

Email: trungngan2008@gmail.com
CN. Lê Thanh Phương


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý phòng máy

Email: thanhphuong_gtvt@yahoo.com
TCCN. Nguyễn Như Hiền


Chức vụ:Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Phòng máy

Email: nhuhiengtvt3@gmail.comĐang online: 72


Số lượt truy cập: 5186929

Doanh nghiệp đối tác