Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 22/08/2014]


ThS. Võ Thị Hoàng Diễm


             
Chức vụ: Trưởng khoa, Tổ trưởng Tổ môn Mạng và Internet

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Lập trình web

ThS. Nguyễn Viết Liên


             
Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Công nghệ thông tin

CN. Trần Thị Hạnh Mai


             
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ môn Cơ sở

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm


Giảng viên chính, ThS. Huỳnh Ngọc Chiến


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Lập trình web

CN. Đặng Thị Hà


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm

CN. Trần Quốc Hùng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần cứng; Mạng máy tính

ThS. Lê Ngọc Châu


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tin học văn phòng; Phần mềm

CN. Cao Thị Hiền


             
Chức vụ: Giáo vụ


Đang online: 368


Số lượt truy cập: 4249242

Doanh nghiệp đối tác