Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 04/07/2013]

Trường Cao đẳng GTVT III có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và trung cấp kỹ thuật ngành GTVT phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử phát triển đảng bộ luôn gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà trường. Sự cống hiến trí tuệ và sức lực của đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ qua các thế hệ trong BCH Đảng bộ từ năm 1976 đến nay được ghi nhận, tôn vinh và luôn là bài học kinh nghiệm bổ ích cho các thế hệ. Thành tích hơn 30 năm qua đã khẳng định vị thế của Đảng bộ là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị Nhà trường tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy qua các nhiệm kỳ, Nhà trường đã từng bước vươn lên khẳng định vai trò của mình trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho quốc gia. 

Dưới đây là danh sách cấp ủy qua các thời kỳ:

I. Thời kỳ 1976 – 1984:  Chi bộ Đảng trực thuộc Thành ủy Thành phố HCM

  • Giai đoạn từ năm 12/1976 – 1979:
  • Giai đoạn từ năm 1979 – 1982:
  • Giai đoạn từ 1982 – 1984:
đ/c Hà Văn Tân
đ/c Nguyễn Nhuệ
đ/c Phan Thông
- Bí thư chi bộ
- Bí thư chi bộ
- Bí thư chi bộ

II. Thời kỳ 1984 – nay: Thành lập Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở - Bộ GTVT.

Đảng bộ khóa I: từ năm 1984 – 1988  (không bầu Phó Bí thư)
1.
2.
3.
4.
5.
Đ/c Phan Thông
Đ/c Võ Huỳnh
Đ/c Võ Duy Tư
Đ/c Võ Hữu Tập
Đ/c Lê Thanh Tịnh
- Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đảng bộ khóa II: Từ năm 1988 - 1992
1.
2.
3.
4.
5.
Đ/c Phan Thông
Đ/c Võ Huỳnh
Đ/c Võ Duy Tư
Đ/c Võ Hữu Tập
Đ/c Lê Thanh Tịnh
- Bí thư
- Phó Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đảng bộ khóa III: Từ năm 1992 – 1/1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Đ/c Phan Thông
Đ/c Nguyễn Thế Kiểm
Đ/c Cao Thọ Cử
Đ/c Đinh Công Tâm
Đ/c Lê Thanh Tịnh
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Nguyễn Như Hiệp
- Bí thư
- Phó Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đảng bộ khóa IV: 1/1996 – 9/1998
1.
2.
3.
4.
5.
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Nguyễn Thế Kiểm
Đ/c Lê Thanh Tịnh
Đ/c Cao Thọ Cử
Đ/c Nguyễn Văn Ngọc
- Bí thư
- Phó Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đảng bộ khóa V: 9/1998 – 9/2000
1.
2.
3.
4.
5.
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Lê Thanh Tịnh
Đ/c Nguyễn Như Hiệp
Đ/c Vũ Văn Luân
Đ/c Lê Quang Phiệt
- Bí thư
- Phó Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

Đảng bộ khóa VI: 9/2000 – 3/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Đ/c Lê Thanh Tịnh
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Lê Quang Phiệt
Đ/c Nguyễn Như Hiệp
Đ/c Hồ Thế Thường
Đ/c Nguyễn Văn Ngọc
- Bí thư (01/2001 - Từ trần)
- Bí thư (từ tháng 01/2001)
- Phó Bí thư (từ tháng 01/2001)
- Ủy viên
- Ủy viên (bổ sung từ 01/2001)
- Ủy viên

Đảng bộ khóa VII: 3/2003 – 7/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Lê Quang Phiệt
Đ/c Đinh Công Tâm
Đ/c Hồ Thế Thường
Đ/c Nguyễn Văn Hanh
Đ/c Nguyễn Như Hiệp
- Bí thư
- Phó Bí thư (1/2004 chuyển đơn vị)
- Phó Bí thư (từ tháng 1/2004)
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên (bổ sung từ 1/2004)

Đảng bộ khóa VIII: 7/2005 – 10/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Đ/c Nguyễn Văn Hanh
Đ/c Nguyễn Đức Tư
Đ/c Đinh Công Tâm
Đ/c Hồ Thế Thường
Đ/c Nguyễn Khánh Tường
Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuấn
- Bí thư
- Phó Bí thư  (6/2007 nghỉ hưu)
- Phó Bí thư (từ tháng 6/2007)
- Ủy viên (từ tháng 2/2009 nghỉ và không bổ sung thêm)
- Ủy viên
- Ủy viên(bổ sung từ 6/2007 )

Đảng bộ khóa IX: 10/2010 - 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Đ/c Đinh Công Tâm
Đ/c Chu Xuân Nam
Đ/c Nguyễn Khánh Tường
Đ/c Nguyễn Văn Ngọc
Đ/c Tạ Văn Trọng
Đ/c Võ Tấn Hà
Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuấn
- Bí thư
- Phó Bí thư
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên


Đang online: 154


Số lượt truy cập: 1900987

Doanh nghiệp đối tác