Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Giáo trình kết cấu thép - gỗ / Bộ Xây Dựng. - H. : Xây dựng, 2008. - 231 tr. ; 27 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 3c
2
Giáo trình kết cấu thép - gỗ / Bộ Xây Dựng. - In lần thứ 2. - H. : Xây dựng, 2005. - 232 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 1c
3
Kết cấu thép / Đoàn Định Kiến chủ biên ... [et. al]. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998. - 191 tr. ; 27 cm. Kho 1: 12c
4
Thiết kế kết cấu thép : Theo tiêu chuẩn anh BS 5950:PART 1: 2000 / Đoàn Định Kiến. - H. : Xây dựng, 2004. - 152 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
5
Kết cấu thép ống nhồi bêtông / Kikin A. I, Nhiều tác giả  dịch, Lê Phục Quốc hiệu đính. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 1998. - 154 tr. ; 19 cm. Kho 1: 10c, kho 2: 1c
6
Kết cấu thép / Nguyễn Tiến Thu. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2007. - 286 tr. ; 27 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 10c
7
Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài biển / Phan Văn Khôi. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997. - 280 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c
8
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép : theo tiêu chuẩn ACI 318 - 2002 / Trần Mạnh Tuân. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2003. - 272 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c
9
Bài tập thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 268 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c
10
Sổ tay tính toán kết cấu gỗ / Đoàn Định Kiến, Lê Ứng Tường. - H. : Xây dựng, 1984. - 201 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c
11
Kết cấu gỗ / Nguyễn Văn Đạt ... [et. al]. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980. - 443 tr. ; 21 cm. Kho 1: 10c
12
Kết cấu thép /Đỗ Đào Hải. - Tp. HCM: ĐHQG, 2011. - 300 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c
13
Thiết kế kết cấu thép (Theo quy phạm Hoa Kì AISC/ASD) / Đoàn Định Kiến
. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012. - 237 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
14
Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội / Đoàn Định Kiến
. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011. - 175 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
15
Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Anh BS 5950: PART 1: 2000 / Đoàn Định Kiến
. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012. - 150 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
16
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp / Phạm Minh Hà
. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012. - 103 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
17
Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi  / Vũ Quốc Anh. - Lần thứ nhất. - H. : Xây dựng, 2012. - 236 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c


Đang online: 70


Số lượt truy cập: 5304108

Doanh nghiệp đối tác