Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 10/11/2013]

STT   TÊN ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  KINH PHÍ (triệu đồng)   NĂM THỰC HIỆN  
 1 Ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính xỉ lò cao và tro bay đến khả năng liên kết ion Clo trong bê tông   Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   KS. Đặng Thị Thúy Hằng 15  2013 
 2 Tối ưu hóa dầm thép liên tục dựa trên độ tin cậy Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013    KS. Ngô Thị Hồng Quyên 15  2013 
 3  Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm cốt liệu trong chế tạo bê tông xi măng ở Việt Nam      Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   KS. Tôn Nữ Phương Nhi  15  2013 
 4 Khảo sát phân tích tính tự học của Sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III, đề xuất một số mô hình nâng cao tính tự học và đánh giá kết quả tự học của sinh viên  Số:304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013   ThS. Đoàn ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo 37 2013 
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 153


Số lượt truy cập: 1901062

Doanh nghiệp đối tác