Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo mới

[Đăng ngày: 25/03/2019]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

PHÒNG CÔNG TÁC HSSVSố:  09/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 03  năm 2019


THÔNG BÁO 
V/v nhận bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí và Trợ cấp xã hội
Các học kỳ cho các khóa 40,41,42

HSSV các lớp K 40, 41, 42 chưa làm miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội trong các đợt xét miễn giảm học phí của các học kỳ trước. Liên hệ nộp hồ sơ về phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
(Đối tượng miễn giảm và nhận tợ cấp xã hội xem tại thông báo số 15/TB- CTSV)
Thời gian: Nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 29/03/2019.
Qua thời gian trên nếu HSSV không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) không được Nhà trường xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội, Phòng CTHS- SV không chịu trách nhiệm với những trường hợp này.
Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này.

TL. HIỆU TRƯỞNG TP. CÔNG TÁC HSSV

(đã ký)

Lê Đình Thành

Đang online: 120


Số lượt truy cập: 5376908

Doanh nghiệp đối tác