Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 29/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1.Kiến thức
 • Có hiểu biết về chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A; sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Nova thiết kế đường…
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 250 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản, qui trình, qui phạm trong thiết kế và thi công cầu đường. Lập kế hoạch xây dựng công trình và theo dõi thực hiện cho một đơn vị sản xuất cụ thể. Nắm vững phần kỹ thuật thi công nền đường, mặt đường và các công trình trên đường.
2.Kỹ năng
 • Sử dụng được các máy đo đạc để đo vẽ lập bình đồ tuyến trong công tác khảo sát, thiết kế tuyến.
 • Nắm vững kỹ thuật thi công và hiểu biết được thiết kế để thực hiện việc thi công các công trình vừa và nhỏ theo đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật.
 • Lập kế hoạch, dự toán công trình và điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch cho một đơn vị thích hợp.
 • Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập và làm việc. 
3.Thái độ và hành vi
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái      độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết công việc hợp lý, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4.Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Sau khi tốt nghiệp học sinh có khả năng làm cán bộ kỹ thuật ở các đội sản xuất, công ty, liên hiệp xí nghiệp hoặc những cơ sở xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trên các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn giám sát và quản lý khai thác các công trình cầu hoặc đường.
 • Có khả năng làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các dự án, các chương trình phát triển.
 • Biết làm các thủ tục, hồ sơ hoàn công trong quá trình xây dựng.
5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
 • Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ bậc trung cấp có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao đẳng và đại học.
 • Có khả năng tự học nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn để đảm nhận các vị trí, chức vụ cao hơn trong lĩnh vực quản lý./.


Đang online: 174


Số lượt truy cập: 2480335

Doanh nghiệp đối tác