Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 07/06/2017]


 
  1. Chi bộ văn Phòng:

        Bí thư:  Phạm Thị Thanh Xuân

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P.Tổ chức – Hành Chính; P. Tài chính
 
 
 
  2. Chi bộ Đào tạo – Khoa học công nghệ: 

        Bí thư:  đ/c Hoàng Thị Huệ

        Số đảng viên: 07 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Đào tạo, P. Khoa học công nghệ
 
 
 

  3. Chi bộ Công tác HS - SV:

        Bí thư:  Lê Đình Thành

        Phó Bí thư: Phạm Văn Mạnh

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Công tác Học sinh – Sinh viên
 
 
 
  4. Chi bộ Cơ khí – Cơ sở:

        Bí thư: Lâm Bác Tuấn
       
        Phó Bí thư : Trần Thị Liên

        Số đảng viên: 07 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Cơ khí; Khoa Cơ bản cơ sở
 
 
 
  5. Chi bộ Kinh tế:

        Bí thư:  Vũ Đăng Khoa 

        Số đảng viên: 08 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Kinh tế
 
 
 
  6. Chi bộ Xây dựng – Công trình :

        Bí thư:  Võ Thị Minh

        Phó Bí thư: Nguyễn Anh Quân

         Chi ủy viên: Lưu văn Thân

        Số đảng viên: 04 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Xây dựng
 
 
 
  7. Chi bộ Chính trị - Ngoại ngữ - Thể chất 

        Bí thư:  Nguyễn Văn Đông

Phó Bí thư : Lưu Thị Thương

Chi ủy viên: Nguyễn Tuấn Anh

        Số đảng viên: 05 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn GDTC&QP
 
 
 
  8. Chi bộ Học sinh – Sinh viên

        Bí thư:  Nguyễn Tấn Thông

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Sinh viên các khoa
 
 
 
  9. Chi bộ Khối Trung tâm:

        Bí thư:  Phan Hoài Thanh

Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Linh

Chi ủy viên: Đặng Viết Thanh

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm AET; Trung tâm Cemet, Trung tâm FCM
 
 
 
  10. Chi bộ Trung tâm Cơ giới:

        Bí thư:  Bùi Nam Lý

  Phó Bí thư Chi bộ: Ngô Văn Hoa
  
  Chi ủy viên: Phan Trí Nghi

        Số đảng viên: 11 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm ĐT&TNCG
 
 
 
  11. Chi bộ Thông tin – Tin học:

        Bí thư:  Trần Bảo Chinh

        Số đảng viên: 05 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: TT Thông tin – Thư viện; Tổ Quản trị mạng, Khoa CNTT
 
 
 
  12. Chi bộ Thanh tra - Khảo thí:

        Bí thư: Trần Văn Minh

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Tổ Thanh tra; Phòng khảo thí
 


Đang online: 150


Số lượt truy cập: 1901052

Doanh nghiệp đối tác