Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường / Bộ Giao thông vận tải. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 305 tr. ; 27 cm. Kho 1: 7c, kho 2: 5c
2
Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền đường / Bộ Giao thông vận tải. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 215 tr. ; 27 cm. Kho 1: 12c, kho 2: 10c
3
Tổ chức thi công, kỹ thuật thi công : Báo cáo thực tập tốt nghiệp / Lê Hoàng Nguyên, Cao Văn Vui hiệu đính, Nguyễn Văn Nam hiệu đính. - TP.HCM : Trường Cao đẳng GTVT3, 2007. - 59 tr. ; 29 cm. Kho 1: 1c
4
Kỹ thuật thi công / Nguyễn Đình Hiện. - H. : Xây dựng, 2008. - 216 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
5
Biện pháp kỹ thuật thi công. (Chuyên đề tốt nghiệp) / Nguyễn Văn Nhã, Trịnh Hữu Hải hiệu đính. - TP.HCM : Trường Cao đẳng GTVT3, 2007. - 111 tr. ; 29 cm. Kho 1: 1c
6
Giáo trình kỹ thuật thi công / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2003. - 232 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c
7
Giáo trình kỹ thuật thi công / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2005. - 252 tr. ; 27 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c
8
Kỹ thuật thi công: Tập 1 / Đỗ Đình Đức. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012. - 253 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c
9
Sụp đổ lũy tiến của công trình / Uwe Starossek; Nguyễn Văn Khang dịch. - Lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 130 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c
10
Giáo trình kỹ thuật thi công / Bộ XD. - H. : Xây dựng, 2012 Kho 1: 01c


Đang online: 91


Số lượt truy cập: 5376965

Doanh nghiệp đối tác