Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 23/02/2014]

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III PHÒNG KHCN&QHQT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

THƯ MỜI
V/v Họp Sêmina  đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên khoa Kinh Tế

Kính gửi:     Các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-CĐGTVTIII ngày 01/8/2013 của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III về việc về việc giao chủ nhiệm thực hiện đề tài KHCN cấp Trường và Sinh viên năm 2013. Đến nay, chủ nhiệm đề tài Phan Duy Thân và Lê Thị Thu Liễu  đã nghiêm túc thực hiện hoàn thành các nội dung được phê duyệt.
Để chuẩn bị cho việc nghiệm thu của đề tài, Phòng KHCN&QHQT trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cá nhân, đơn vị có quan tâm đến tham dự buổi họp Xêmina  của hai đề tài NCKH sinh viên như sau:
1. Tên đề tài: 
1 - “Xác định các yếu tố rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng các công trình ở Tp.HCM và đề xuất  phương hướng khắc phục” – Chủ nhiệm đề tài: SV Phan Duy Thân, Lớp 35CKX2
2 - “Các giải pháp nâng cao mức độ  an toàn lao động tại các công trình xây dựng” - Chủ nhiệm đề tài: SV  Lê Thị Thu Liễu, Lớp 35CKX2
2.Thời gian: 15h00, thứ  Ba ngày 25 tháng 02 năm 2014
3.Địa điểm: Phòng họp số 2 – dãy nhà B

Rất mong được đón tiếp và nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học giúp cho đề tài đạt chất lượng cao nhất.
Trân trọng!


   
PHÒNG KHCN & QHQT

        
(Đã ký)


Nguyễn Quang Dũng

Đang online: 149


Số lượt truy cập: 1901003

Doanh nghiệp đối tác