Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tin mới

[Đăng ngày: 16/01/2018]

Ngày 13/01/2018 tại Hội trường B – Cơ sở 1, Đảng ủy trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII và Tổng kết công tác đảng của Đảng bộ năm 2017”
Tham dự Hội nghị, đại diện cấp trên có đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT. Về phía Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI có đ/c Chu Xuân Nam – UVTV Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT, các đồng chí UV BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, cùng đảng viên trong Trường
 

Đ/c Chu Xuân Nam, phát biểu khai mạc 


 
Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn – Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 Khóa XII
Hội nghị BCH Trung ương VI ban hành 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.
Bốn Nghị quyết mà BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn – Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 Khóa XII

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực tiễn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị thực hiện một cách có hiệu quả. 
Với tích chất quan trọng của Hội nghị, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ thông báo cho toàn thể đảng viên, các cá nhân thuộc thành phần tham dự tham dự Hội nghị đầy đủ. Kết thúc Hội nghị đảng viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập sau khi tham gia Hội nghị. 
Cũng tại hội nghị lần này, Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI đã tổng kết công tác đảng năm 2017. Báo cáo chỉ rõ: Năm 2017, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của BCH Đảng ủy, BGH Nhà trường, sự nổ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường, các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết CBVC làn thứ 34 đã được thực hiện thành công, một số chỉ tiêu vượt mức đề ra. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, cải cách một số thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được một số kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn trong toàn trường được giữ vững. Công tác đối nội, đối ngoại được quan tâm đúng mức, vị thế và uy tín nhà trường  ngày càng đi lên.  
 


Đ/c Tạ Văn Trọng công bố các Quyết định khen thưởng 

Với những kết quả, thành tựu trong năm qua, tại Hội nghị Đảng bộ Trường đã trao tặng Giấy khen cho 01 chi bộ và 11 cá nhân đạt thành tích trong công tác Đảng năm 2017.
 


Chi bộ Văn phòng đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017”
 


Đồng chí Chu Xuân Nam khen thưởng 11 cá nhân đạt thành tích “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” Đang online: 85


Số lượt truy cập: 4939754

Doanh nghiệp đối tác