Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 29/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(chuyên ngành: xây dựng dân dụng và công nghiệp)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 195/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1. Kiến thức
 • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm kỹ thuật để tính toán và thiết kế như: AutoCAD, Sap, Etab, Visual Basic,….
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp để hiểu và giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề liên quan đến các hoạt động công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng bao gồm: các phương pháp thiết kế, biện pháp tổ chức thi công, giám sát xây dựng công trình, quản lý các dự án xây dựng như nhà dân dụng, nhà cao tầng, xưởng sản xuất.
2. Kỹ năng
 • Kỹ năng thi công: tổ chức thi công và thi công các công trình xây dựng, bao gồm: lập biện pháp kỹ thuật thi công, lập tiến độ, tổ chức thi công và tính dự toán các công trình.
 • Kỹ năng thiết kế: tham gia triển khai thiết kế công trình, kiểm tra khả năng chịu lực công trình, tham gia tư vấn giám sát và quản lý việc thực hiện các dự án công trình xây dựng.
 • Kỹ năng lập hồ sơ xây dựng: bao gồm thực hiện các thủ tục như: bản vẽ xin phép xây dựng, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình xây dựng.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng trình bày thông qua báo cáo seminar, bài tập lớn; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Giám sát công trình, chuyên viên tính dự toán công trình, nhân viên phòng kỹ thuật, xây dựng triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, phụ trách kỹ thuật xây dựng hoặc phụ trách đội thi công; Làm việc ở các công ty tư vấn và xây dựng công trình hoặc các phòng ban thuộc về xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Có khả năng tự học hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao trong lĩnh vực chuyên ngành. Có thể học tiếp các ngành trong lĩnh vực xây dựng như: công nghệ vật liệu xây dựng, cầu đường./.


Đang online: 178


Số lượt truy cập: 2480155

Doanh nghiệp đối tác