Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 28/08/2018]

Đ/c: Chu Xuân Nam

Chức vụ đảng: Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách chung; Chỉ đạo Chi bộ Văn phòng.

Đ/c: Nguyễn Kim Cương

Chức vụ đảng: Phó BT Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách công tác các trung tâm; Chỉ đạo Chi bộ Khối trung tâm và Chi bộ TTCG. 

Đ/c: Tạ Văn Trọng

Chức vụ đảng: Uỷ viên BTV

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách công tác đào tạo; Chỉ đạo Chi bộ Đào tạo – KHCN và Chi bộ Thanh tra – Khảo thí.

Đ/c: Nguyễn Chí Minh

Chức vụ đảng: Uỷ viên BCH

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách công tác thanh niên, HSSV và cựu chiến binh; Chỉ đạo Chi bộ Công tác HSSV và Chi bộ HSSV.
Đ/c: Võ Tấn Hà

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng TC-HC

Phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và đảng vụ; Chỉ đạo Chi bộ Xây dựng - Công trình.
Đ/c: Bùi Thị Minh Phương

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phụ trách: Phụ trách công tác công đoàn và thi đua; Chỉ đạo Chi bộ Thông tin - Tin học.

Đ/c: Bùi Nam Lý

Chức vụ đảng: Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm ĐT&TNCG

Phụ trách: Phụ trách công tác tuyên giáo; Chỉ đạo Chi bộ Cơ khí - Cơ điện.

Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ đảng:  Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Tài chính

Phụ trách: Phụ trách công tác tài chính; Chỉ đạo Chi bộ Kinh tế.


Đ/c: Trần Văn Minh

Chức vụ đảng:  Ủy viên BCH

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL Đào tạo

Phụ trách: Phụ trách công tác dân vận và thanh tra; Chỉ đạo Chi bộ Chính trị - Ngoại ngữ - Thể chất.

Đang online: 131


Số lượt truy cập: 1900850

Doanh nghiệp đối tác