Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 18/10/2013]

STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Kinh nghiệm phòng tránh và kiểm soát tai biến địa chất / Lê Mục Đích dịch. - H. : Xây dựng, 2002. - 162 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
2
Sự cố một số công trình thủy lợi ở Việt nam và biện pháp phòng tránh / Phan Sỹ Kỳ. - H. : Nông nghiệp, 2002. - 332 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c
3
Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về sự cố và hư hỏng công trình xây dựng / Tác giả tập thể. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2003. - 424 tr. ; 30 cm. Kho 1: 5c
4
Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về sự cố công trình và các nguyên nhân / Tác giả tập thể. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2001. - 224 tr. ; 30 cm. Kho 1: 5c
5
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập 1 / Hách Vương ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2000. - 384 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
6
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập 2 / Hách Vương ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2000. - 301 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c
7
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng.Tập 3 / Hách Vương ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2000. - 308 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c
8
Tính toán phân tích trượt lở đất đá giải pháp đề phòng và giảm nhẹ tác hại / Phan Trường Phiệt (chủ biên). - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2011. - 394 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c


Đang online: 154


Số lượt truy cập: 5250753

Doanh nghiệp đối tác