Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 29/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
 XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)

1.Kiến thức
 • Có hiểu biết về chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A; sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, …
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 250 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Có đầy đủ kiến thức về chuyên môn trong lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng: có thể vận dụng tốt trong các công tác xây dựng được giao và có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nâng cao hơn.
2.Kỹ năng
 • Năng lực thí nghiệm, kiểm định: thực hiện được công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình theo qui trình, qui phạm kỹ thuật. Lập kế hoạch và điều hành, tổ chức điều phối công việc thí nghiệm cho một hoặc nhiều công trình.
 • Năng lực lập hồ sơ: nắm vững các kiến thức cơ bản, các qui trình, qui phạm thí nghiệm, nghiệm thu chất lượng công trình. Lập đề cương thí nghiệm, nắm cơ bản các qui trình công nghệ, qui phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng. 
 • Năng lực quản lý: có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm từ khâu bắt đầu đến khi kết thúc thi công các công trình xây dựng. 
 • Có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập và làm việc. 
3.Thái độ và hành vi
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết công việc hợp lý, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4.Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung học chuyên nghiệp theo hệ thống văn bằng quốc gia, có khả năng làm việc ở các đội sản xuất, các công ty, các trạm trộn, các nhà máy cung ứng vật liệu thành phẩm, bán thành phẩm, các liên hiệp xí nghiệp hoặc các cơ sở xây dựng thuộc các thành phần kinh tế trên các lĩnh vực thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình.
5.Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Tiếp tục học tập trao dồi kiến thức hoặc có khả năng nghiên cứu sâu về chuyên ngành ở các bậc học cao hơn như liên thông lên cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, cầu đường, vật liệu xây dựng…
 • Có thể học các lớp đào tạo chuyên sâu về bêtông, địa chất, nước, vật liệu mới, tập huấn quy trình mới…./.


Đang online: 167


Số lượt truy cập: 2480124

Doanh nghiệp đối tác