Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 23/02/2022]


Đ/c: Tạ Văn Trọng

Chức vụ đảng: Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách đảng ủy.

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Phụ trách chung; Chỉ đạo Chi bộ Cơ khí - Cơ điện, Chi bộ Trung tâm Cơ Giới.


Đ/c: Võ Thị Minh

Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Bí thư chi bộ Xây dựng Công trình.

Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa Xây dựng Công trình.

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng; Chỉ đạo Chi bộ Xây dựng Công trình.

Đ/c: Phan Hoài Thanh

Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Bí thư chi bộ Khối Trung tâm.

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm AET.

Phụ trách: Công tác dân vận; Chỉ đạo Chi bộ Khối Trung tâm.


Đ/c: Nguyễn Tấn Thông

Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Tổ trưởng Tổ dư luận xã hội, Bí thư chi bộ Đào tạo.

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Đào tạo.

Phụ trách Tuyên giáo, Đoàn thanh niên; Chỉ đạo Chi bộ Đào tạo, Chi bộ Thông tin – Tin học.

Đ/c: Nguyễn Minh Truyền

Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng.

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng TCHC.

Phụ trách Tổ chức, Đảng vụ; Chỉ đạo Chi bộ Kinh tế.

Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Bí thư chi bộ Văn phòng.

Chức vụ chính quyền: Kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính.

Phụ trách công tác tài chính đảng; Chỉ đạo Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Giáo dục cơ sở.

Đang online: 143


Số lượt truy cập: 1901028

Doanh nghiệp đối tác