Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 18/10/2022]


 
  1. Chi bộ văn Phòng:

        Bí thư:  Nguyễn Minh Truyền

        Phó Bí thư: Bành Thị Hằng Tâm

         Chi ủy viên: Lê Thị Lý

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Tổ chức – Hành Chính; P. Tài chính
 
 
 
  2. Chi bộ Đào tạo

        Bí thư:  Nguyễn Tấn Thông

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Đào tạo
 
 
 
  3. Chi bộ Cơ khí –  Cơ Điện:

        Bí thư: Lâm Bác Tuấn
       
        Phó Bí thư : Hoàng Bá Khoa 

Chi ủy viên: Vũ Thị Thu Hiền

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Cơ khí; Khoa Cơ Điện
 
 
 
  4. Chi bộ Kinh tế:

  Bí thư:  Vũ Đăng Khoa

        Phó Bí thư: Phạm Văn Rạng

        Chi ủy viên: Trương Thị Mỹ Linh

        Số đảng viên: 08 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Kinh tế
 
 
 
  5. Chi bộ Xây dựng – Công trình :

        Bí thư:  Phạm Văn Mạnh

        Phó Bí thư: Nguyễn Thị Vân

        Chi ủy viên: Đặng Thị Thúy Hằng

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Xây dựng - Công Trình
 
 
 
  6. Chi bộ Giáo dục cơ sở

        Bí thư:  Nguyễn Văn Đông

Phó Bí thư : Lưu Thị Thương

Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Giáo dục cơ sở
 
 
 
  7. Chi bộ Quản lý Học sinh – Sinh viên

        Bí thư:  Lê Minh Trâm

        Số đảng viên: 6 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Phòng quản lý Học sinh - Sinh viên
 
 
 
  8. Chi bộ Khối Trung tâm:

        Bí thư:  Phan Hoài Thanh

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm AET; Trung tâm Cemet
 
 
 
  9. Chi bộ Trung tâm Cơ giới:

        Bí thư:  Nguyễn Ngọc Linh

  Phó Bí thư : Phan Trí Nghi 
  
  Số đảng viên: 8 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm ĐT&TNCG
 
 
 
  10. Chi bộ Thông tin – Tin học:

        Bí thư:  Trần Bảo Chinh

Phó Bí thư : Nguyễn Trung Ngân 

        Số đảng viên: 08 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Phòng Khoa học Công nghệ & Quan hệ quốc tế; Khoa CNTT
 
 
 
  11. Chi bộ Thanh tra - Khảo thí:

        Bí thư: Nguyễn Hoàng Vũ

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Phòng Thanh tra - Khảo thí
 
 
 
  12. Chi bộ 1:

        Bí thư:  Trần Thị Thu

        Phó Bí thư: Nguyễn Quang Đường

        Chi ủy viên: Lê Thị Xoan Trang       

        Số đảng viên:  đồng chí
 
        Các đơn vị phụ trách:
 
 
 
  13. Chi bộ 2:

        Bí thư:  Lê Thanh Hoài

        Phó Bí thư: Trần Thị Thúy

        Chi ủy viên: Bạch Lam Phương   

        Số đảng viên:  đồng chí
 
        Các đơn vị phụ trách: 
 
 
 
  14. Chi bộ 3:

        Bí thư:  Võ Thị Ánh Như

        Phó Bí thư: Nguyễn Quang Hùng

        Chi ủy viên: Nguyễn Từ Khôi     

        Số đảng viên:  đồng chí - Bí thư chi bộ
 
        Các đơn vị phụ trách: 
 
 
 
  15. Chi bộ 4:

        Bí thư:  Hoàng Đình Hùng - Bí thư chi bộ

        Phó Bí thư: 
Phạm Văn Tú

        Chi ủy viên: Dương Chấn Kiệt       

        Số đảng viên:  đồng chí
 
        Các đơn vị phụ trách: 
 


Đang online: 149


Số lượt truy cập: 1900990

Doanh nghiệp đối tác