Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tin mới

[Đăng ngày: 14/09/2018]

Trong ba ngày từ 11/9/2018 đến 13/9/2018, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự Quận 6 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên.


 
 
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (thuộc đối tượng 4 đợt 1 năm 2018), Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI có 125 học viên. Xuyên suốt chương trình, các học viên được học 04 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các luật như: QP, ANQG, NVQS, GDQP và AN, DQTV, Biên giới QG, Biển Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh.Sau khi hoàn thành các chuyên đê, học viên làm bài thu hoạch kết thúc khóa học

Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, Lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh được mở ra nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Tin & ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện

Đang online: 164


Số lượt truy cập: 2480241

Doanh nghiệp đối tác